Fiber Optik ve Outdoor WIFI Network Sistemleri

Fiber Optik Sonlandırma

Fiber Optik Sonlandırma hizmetleri GTS Firmasının taşıyıcı omurgasını oluşturan, profesyonel olarak yürütülen en büyük hizmetlerindendi. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte yaygın kullanım alanına ulaşan Fiber Optik, çok hassas üretilmiş saf bir cam ip üzerinden ışığın iletilmesi prensibiyle çalışan bir sistemdir. Fiber optik kablolar, iletimi ışık hızıyla yani saniyede 300 bin km’lik hızla gerçekleştirirler. Bu özellikleri nedeniyle uzak mesafelere veri aktarımı için kullanılmaktadırlar. Fiber optik sistemlerde farklı dalga boyundaki ışık dalgaları hiçbir kayıba uğramadan uzun mesafelere iletilebilmektedir. Optiğin; düşük sinyal kaybı ve yüksek bant genişliği, küçük boyut ve hafif olması, İletken olmayan ve ışıma yapmaması, uzun mesafe veri iletimine uygun olması ve veri kaybını en aza indirmesi, kullanım alanını daha da genişletmiştir.

Bilgi taşıyıcısı olarak ışığın kullanıldığı iletişim sistemleri, son zamanlarda oldukça ilgi görmektedir. Bu şekilde üretilmiş kabloların tercih edilmesinin en büyük sebebi, çevresel şartların ağır olduğu; nemli, rutubetli, elektriksel alan parazitlerinin yoğun olduğu yerlerden etkilenmemesi, her zaman stabil bir bağlantı sunması, veri iletiminin çok hızlı ve uzun mesafelere taşınabilmesidir. Fiber Optik Sonlandırma işlemleri fiber sistemlerin en önem arz eden konusudur. Fiber kablo ve sonlandırma ekipmanlarının tamamı fabrikasyon şartlarda imal edildiğinden genelde sıfır hata ile üretilirler. Ancak sonlandırma noktasında artık sisteme kısmi de olsa insan eli temas edecektir. Fiber kablolar elektrik kabloları gibi birbirlerine fiziki temas sağlayacak şekilde bağlanmazlar. Fiber Optik Sonlandırma sırasında fiber patch panel, pigtail, coupler, protection sleeve, ek kaset kutusu ve fusion (kaynak) cihazına ihtiyaç vardır. Uygun şekli ile fiber kablo soyularak bu fusion cihazı yardımı ile sonlandırma işlemi gerçekleştirilir ve altyapı  kullanıma hazır hale getirilir. Kısmi olarak insan elinin temas etmesi bu şekilde gerçekleşir. Kaliteli bir kaynak işlemi fiber optik altyapı sisteminin verimliliğini ve performans süresini uzatacaktır. Fiber Optik Sonlandırma için firma tercihi yapılırken  öncelikle ihtiyaç duyulan özelliklerin belirlenip bakım giderleri düşük, ihtiyaca yönelik ürünlerin ve satış sonrası hizmet konusunda kendini kanıtlamış firmaların tercih edilmesi, kullanıcıların yararına olacaktır.

Network Sistemleri

Network Sistemleri hepimizin kabaca anlayabileceği şekilde kullanıcıların, bilgisayar sistemlerindeki donanım ve yazılım kaynaklarını paylaşmalarını sağlayan haberleşme sistemleridir. Günlük hayatta kullanmış olduğumuz bilgisayar, cep telefonu, tablet, televizyon, oyun konsolu gibi birçok elektronik cihaz network sistemleri üzerinden haberleşmelerini gerçekleştirirler. Network topolojisinin fiziksel yapısını temel olarak kablolar (altyapı) ve aktif cihazlar (switchler) oluşturur. Ve yine network topolojisinin yazılımsal yapısını server (Sunucu) ve client (istemci) oluşturur. Network Sistemleri nin fiziki altyapı bileşenleri kablo, kabin, patch panel, patch cord, keystone jack, ethernet prizi, switch, router, repeater ve Access point gibi ürünlerdir. Network yapısının projelendirilmesi sırasında birçok iş ve işlemler gerçekleştirilir. Kablo kanallarının, prizlerin, Network kablolarının (CAT, Fiber vs.) elektrik altyapısının kurulumu yapılır. Network cihazlarının, kabinlerin, panellerin montajı yapılarak Network cihazlarının kurulumu gerçekleştirilir. Bu noktadan sonra yapılacak işlemler yazılımsal çalışmalardır. İhtiyaç durumlarında network sunucu işletim sitemleri kurulumu yapılır. Network ve Internet hizmetlerinin kurulumu (aktif directory, dns, web server, exchange server, SQL server gibi hizmetlerin kurulması) gerçekleştirilir. Network ve Internet hizmetlerinin ayarlanması, düzenlenmesi (Kullanıcı yetkilendirme; dosya, yazıcı vs. kaynakların paylaştırılması vb.) gibi işlemler network sistemlerinin tamamlayıcı çalışmalıdır. Network Sistemleri için firma tercihi yapılırken  öncelikle ihtiyaç duyulan özelliklerin belirlenip bakım giderleri düşük, ihtiyaca yönelik ürünlerin ve satış sonrası hizmet konusunda kendini kanıtlamış firmaların tercih edilmesi, kullanıcıların yararına olacaktır.

× Size nasıl yardımcı olabilirim ?