Seslendirme ve Acil Anons Sistemleri

Seslendirme Sistemleri

Seslendirme istemleri hizmetleri GTS Firmasının taşıyıcı omurgasını oluşturan, profesyonel olarak yürütülen en büyük hizmetlerindendi. Seslendirme ve acil anons sistemleri, binalarda müzik yayını ve acil durumlarında insanların tahliyesi için kullanılırlar. Müzik yayınındaki amaç insanlara hoş bir ambians ve de keyifli bir vakit geçirmesini sağlamaktır. Acil anonsta amaç insanların acil durumlarda ortamın güvenli bir şekilde tahliye edilmesini sağlamaktır. Yayının anlaşılabilir, güvenli ve sürekli olması da çok önemlidir. Günümüzde artık akıllı binalarda bina ve insan güvenliği için merkezi seslendirme ve anons sistemleri kullanılmakta ve yangın algılama, ihbar sistemi gibi özelliklerle birlikte çalıştırılmaktadır. Acil anons ve seslendirme sistemleri yüksek kapasiteli mekanlar için gereksinim halinde olup bunlar otel, fabrika, hastane, okul, kamu binaları, sosyal tesisler vb. şeklinde sıralanabilir.  Sistemlerin kurulacağı yerlerin büyüklüğü, zon sayısı, hacimlerin akustik yapısı ve istekler, acil durum ve yangın senaryoları sistemin topolojik yapısını belirlemektedir. Tek zondan, yüzlerce zona, tek anons noktasından yüzlerce anons noktasına kadar farklı büyüklükte sistemlerin tesis edilmesi mümkündür. Basit, tek veya iki zonlu anons sistemleri, modüler ve ihtiyaç halinde 60 zona kadar büyüyebilen acil anons sistemleri, dijital, limitsiz olarak büyüyebilen acil anons sistemleri gibi farklı teknik özelliklere sahip Seslendirme sistemleri tasarlanabilmektedir. Seslendirme sistemlerinde uygulamanın yapılacağı lokasyonun mimari şekli ve nem, yağmur, sıcaklık, dış etkenler gibi ortam parametrelerinin değişkenlikleri göz önünde bulundurulduğunda birçok farklı model ve tipte hoparlör kullanılmaktadır. Asma tavan tipi hoparlörler, kabin tipi hoparlörler, kolon tipi hoparlörler, projektör tipi hoparlörler, horn tipi hoparlörler, “Line array” tipi hoparlörler gibi farklı tipte hoparlör çeşitleri bulunmaktadır. Hoparlör çeşitlerinin hemen ardından bir başka tamamlayıcı sistem ürünleri aktif cihazlardır. Dijital ve analog anons istasyonları, müzik kaynakları, volume kontrol üniteleri ve kanal seçiciler, anons noktaları ve muhtelif yazılımsal arayüzler bu aktif cihazlara örnektir. Seslendirme sistemleri tasarlanırken öncelikle proje bazlı sistem ihtiyaçlarının net bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Bu sorgulamalar neticesinde dijital ve analog anons istasyonları, müzik kaynakları, volume kontrol üniteleri ve kanal seçiciler, anons noktaları ve de çeşitli hoparlör seçeneklerinden ihtiyaca en uygun olanları ve miktarı tespit edilmelidir. Seslendirme Sisteminin yangın algılama sistemleri gibi partner sistemlerle olan ilişkisine göre ihtiyaç halinde bu sistemlerin entegre edilebilmesi için gerekli gateway veya yazılımlar kullanılmalıdır. Kurulan sistemler, yangın algılama ve alarm, havaalanlarında kullanılan uçuş bilgi sistemleri gibi sistemlerle entegre olarak çalışabilmekte, otomatik anonslar ve bilgilendirme mesajları önceden programlanarak sisteme verilebilmektedir. Seslendirme sistemleri tasarlanırken toplam hoparlör ve ses desibeli göz önünde bulundurularak güç ihtiyacına göre merkezi power amplifikatörlerin detayları konfigüre edilmelidir. Birden fazla lokasyondan oluşan büyük projelerde, kendi içinde network edilebilen veya LAN üzerinden kontrol edilebilen entegre sistemler de kullanılabilir. Bazı geniş veya büyük ölçekli projelerde bilgisayar tabanlı IP Sistemler de bir başka çözüm yolu olarak karşımıza çıkmaktadır. Kendini sürekli olarak süpervize eden, yedekleme elemanlarına otomatik olarak geçen sistemler tasarlanabilir.  Acil anons sistemlerinin “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” gereğince 200 yataktan fazla kapasiteli tüm otellerde, 5000 m2’den büyük yapı inşaat alanı olan veya kullanıcı sayısı 1000 kişiyi aşan tüm yapılarda ve yüksekliği 51.5 m’yi geçen tüm binalarda kullanılması mecburidir. Seslendirme sistemleri için firma tercihi yapılırken  öncelikle ihtiyaç duyulan özelliklerin belirlenip bakım giderleri düşük, ihtiyaca yönelik ürünlerin ve satış sonrası hizmet konusunda kendini kanıtlamış firmaların tercih edilmesi, kullanıcıların yararına olacaktır.

Profesyonel Seslendirme Sistemleri

Profesyonel seslendirme sistemleri hizmetleri GTS Firmasının taşıyıcı omurgasını oluşturan, profesyonel olarak yürütülen en büyük hizmetlerindendi. Seslendirme ve acil anons sistemleri, binalarda müzik yayını ve acil durumlarında insanların tahliyesi için kullanılırlar. Müzik yayınındaki amaç insanlara hoş bir ambians ve de keyifli bir vakit geçirmesini sağlamaktır. Acil anonsta amaç insanların acil durumlarda ortamın güvenli bir şekilde tahliye edilmesini sağlamaktır. Yayının anlaşılabilir, güvenli ve sürekli olması da çok önemlidir. Günümüzde artık akıllı binalarda bina ve insan güvenliği için merkezi seslendirme ve anons sistemleri kullanılmakta ve yangın algılama, ihbar sistemi gibi özelliklerle birlikte çalıştırılmaktadır. Acil anons ve seslendirme sistemleri yüksek kapasiteli mekanlar için gereksinim halinde olup bunlar otel, fabrika, hastane, okul, kamu binaları, sosyal tesisler vb. şeklinde sıralanabilir.  Sistemlerin kurulacağı yerlerin büyüklüğü, zon sayısı, hacimlerin akustik yapısı ve istekler, acil durum ve yangın senaryoları sistemin topolojik yapısını belirlemektedir. Tek zondan, yüzlerce zona, tek anons noktasından yüzlerce anons noktasına kadar farklı büyüklükte sistemlerin tesis edilmesi mümkündür. Basit, tek veya iki zonlu anons sistemleri, modüler ve ihtiyaç halinde 60 zona kadar büyüyebilen acil anons sistemleri, dijital, limitsiz olarak büyüyebilen acil anons sistemleri gibi farklı teknik özelliklere sahip Profesyonel Seslendirme Sistemleri tasarlanabilmektedir. Seslendirme sistemlerinde uygulamanın yapılacağı lokasyonun mimari şekli ve nem, yağmur, sıcaklık, dış etkenler gibi ortam parametrelerinin değişkenlikleri göz önünde bulundurulduğunda birçok farklı model ve tipte hoparlör kullanılmaktadır. Asma tavan tipi hoparlörler, kabin tipi hoparlörler, kolon tipi hoparlörler, projektör tipi hoparlörler, horn tipi hoparlörler, “Line array” tipi hoparlörler gibi farklı tipte hoparlör çeşitleri bulunmaktadır. Hoparlör çeşitlerinin hemen ardından bir başka tamamlayıcı sistem ürünleri aktif cihazlardır. Dijital ve analog anons istasyonları, müzik kaynakları, volume kontrol üniteleri ve kanal seçiciler, anons noktaları ve muhtelif yazılımsal arayüzler de bu aktif cihazlara örnektir. Profesyonel Seslendirme Sistemleri tasarlanırken öncelikle proje bazlı sistem ihtiyaçlarının net bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Bu sorgulamalar neticesinde anons istasyonları, müzik kaynakları, kontrol üniteleri ve kanal seçiciler ve de çeşitli hoparlör seçeneklerinden ihtiyaca en uygun olanları ve miktarı tespit edilmelidir. Seslendirme Sisteminin yangın algılama sistemleri gibi partner sistemlerle olan ilişkisine göre ihtiyaç halinde bu sistemlerin entegre edilebilmesi için gerekli gateway veya yazılımlar kullanılmalıdır. Kurulan sistemler, yangın algılama ve alarm, havaalanlarında kullanılan uçuş bilgi sistemleri gibi sistemlerle entegre olarak çalışabilmekte, otomatik anonslar ve bilgilendirme mesajları önceden programlanarak sisteme verilebilmektedir. Profesyonel Seslendirme Sistemleri tasarlanırken toplam hoparlör ve ses desibeli göz önünde bulundurularak güç ihtiyacına göre merkezi power amplifikatörlerin detayları konfigüre edilmelidir. Birden fazla lokasyondan oluşan büyük projelerde, kendi içinde network edilebilen veya LAN üzerinden kontrol edilebilen entegre sistemler de kullanılabilir. Bazı geniş veya büyük ölçekli projelerde bilgisayar tabanlı IP Sistemler de bir başka çözüm yolu olarak karşımıza çıkmaktadır. Kendini sürekli olarak süpervize eden, yedekleme elemanlarına otomatik olarak geçen sistemler tasarlanabilir.  Acil anons sistemlerinin “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” gereğince 200 yataktan fazla kapasiteli tüm otellerde, 5000 m2’den büyük yapı inşaat alanı olan veya kullanıcı sayısı 1000 kişiyi aşan tüm yapılarda ve yüksekliği 51.5 m’yi geçen tüm binalarda kullanılması mecburidir. Profesyonel Seslendirme Sistemleri için firma tercihi yapılırken  öncelikle ihtiyaç duyulan özelliklerin belirlenip bakım giderleri düşük, ihtiyaca yönelik ürünlerin ve satış sonrası hizmet konusunda kendini kanıtlamış firmaların tercih edilmesi, kullanıcıların yararına olacaktır.

× Size nasıl yardımcı olabilirim ?